Datum en Tijd
19-02-2023
10:30 - 15:00

Locatie
Villa Vijf33


EEN NIEUWE KIJK OP JEZELF?

Diana & Mia

WORKSHOP ASTROLOGIE & OPSTELLINGEN

Wij, Mia Macke en Diana Edwina bundelen onze krachten in de workshop’ Astrologie en familieopstellingen’. Je kunt geen mens iets mooiers geven dan je oprechte respons! Respons betekent meedoen, betrokken zijn vanuit je hart. Dit is het doel van de workshop! Door gesprekken met anderen, je emoties en behoeften beter leren kennen. Kortom jezelf beter leren kennen.

De gespreksonderwerpen worden door de deelnemers van de workshop zelf ingebracht. Respons krijgen zij van elkaar, van Diana op basis van je persoonlijk geboortemoment (horoscoop) en van Mia tijdens een familieopstelling.

Voor het gesprek op basis van je horoscoop hebben we jouw geboortedatum, -tijd en -plaats nodig. Je geboortetijd staat ook vermeld in het geboorteregister van de gemeente waar je geboren bent.

WAT IS EEN FAMILIEOPSTELLING?

In een (familie)opstelling kun je zien en ervaren wat de onderliggende oorzaak is van een blokkade in je leven. Dit kan gaan over de band met je familieleden, je partnerkeuzes, je werk, je relatie met geld, en bovenal het contact met jezelf. De oorsprong van de pijn of blokkade kan bij je voorouders liggen, of in je eigen leven.

In een opstelling wordt het onderliggende zichtbaar en tastbaar, gevolgd door een beweging naar inzicht en heling. Mia inventariseert de vragen die bij de deelnemers leven en zal intuïtief waarnemen bij wie de innerlijke urgentie het hoogst is. Met die persoon zal zij een opstelling gaan doen.

In deze workshop krijgt elke deelnemer datgene wat hij/zij op dat moment nodig heeft, ofwel als degene wiens vraag wordt behandeld, als representant of als toeschouwer. Iedereen beweegt innerlijk mee met wat er gebeurt.

Mia kwam in 2000 in aanraking met familieopstellingen. Zij volgde een 2-jarige opleiding en begeleidt vanaf 2005 groeps- en individuele sessies (familie)opstellingen.

WAT IS ASTROLOGIE?

Zoals de Zon door haar invloed op aarde onder andere de jaargetijden en de indeling van de dag regelt en de Maanwerking blijkt uit de getijden van het water, zo oefenen de overige hemellichamen ook hun invloed uit op alles wat zich hier op aarde bevindt. Dit doen zij niet alleen op stoffelijk, maar ook op geestelijk gebied. Astrologie is de leer die de samenhang tussen de hemellichamen (planeten en sterren) en ons leven hier op aarde beschrijft. Het is een van de wegen tot zelfkennis.

Tijdens de workshop helpt Diana jou eerlijker naar jezelf te kijken. Dit doet zij door in gesprek te gaan met jou, en de anderen, middels het duiden van jouw horoscoop. Je horoscoop is een blauwdruk van de stand van de hemellichamen op het moment van je geboorte. Het zal je verbazen hoeveel inzichten je geboortemoment jou te bieden heeft!

Diana kreeg op haar twaalfde een boekje over haar eigen sterrenbeeld. Daarmee werd haar belangstelling en liefde voor astrologie gewekt. In 1999 begon zij aan de 6-jarige opleiding tot consultant astroloog bij Stichting Ascella in Haarlem. Vanaf 2005 geeft zij astrologische workshops en verschillende individuele en groeps- consulten.

Locatie: Villa Vijf33 Kromme Spieringweg 533 2141 AK Vijfhuizen

De workshop duurt 4 uur en kost 80,- p.p.

www.constellations-at-work.nl

namakandra@gmail.com

Diana Edwina, 06-16145927

Mia Macke, 06- 34017341

Terug naar overzicht