Vrouw in Bedrijf (ViB) is het netwerk voor vrouwelijke ondernemers in de regio Haarlem. Doel van het netwerk is elkaar te inspireren door kennis en ervaring uit te wisselen en elkaar te stimuleren om grenzen te verleggen.

We maken bovendien gebruik van elkaars netwerken en elkaars talenten, bijvoorbeeld door onderling samenwerking aan te gaan. Zo ondersteunen we elkaar bij het verder ontwikkelen en professionaliseren van onszelf als zelfstandig ondernemer.

We willen je voorstellen aan het bestuur van het ViB:

Annemarie Sybrandy

Voorzitter
info@vrouwinbedrijf.nl
Lees meer over Annemarie

Lilian Velthoen

Marketing en promotie
velthoen63@gmail.com
Lees meer over Lilian

Addy Vader

Webdesign
Lees meer over Addy